Nospiedums / Atbildība par saturu

ULMAIR GmbH & Co. KG saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskā adrese ir Ulma, un tā ir atbildīga par tās saturu.

UlmAIR GmbH & Co. KG

Weißinger Strasse 15
D-89275 Elchingen
Vācija

Kontaktpersonu

kontakt@UlmAIR.de www.UlmAIR.de Tālrunis: 0731 963396-0 fakss: 07308 811 077 – 77

Pārvaldnieks
Petra Ehrhardt, Daniel Ehrhardt

Komercreģistrs
Juridiskā adrese: 89079 Ulm, Ostermahdweg 6
HRA 727185
Apgabaltiesa: Ulm
PVN maksātāja Nr. DE335212533
Atbildīgs par saturu saskaņā ar § 55 Abs. 2 RStV: Daniel Ehrhardt (adrese, kā minēts iepriekš)

Atruna
ULMAIR GmbH & Co. KG ļoti rūpīgi apkopo šo interneta lapu saturu un nodrošina to regulāru atjaunināšanu. Tomēr informācija ir paredzēta tikai nesaistošai vispārīgai informācijai un neaizstāj detalizētu individuālo tālruni un rakstisko ieteikumu par pirkumu. Aprakstīto produktu un pakalpojumu tehniskās īpašības un aprīkojums ir tikai piemēri. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas jebkurā laikā. Saistoša informācija par mūsu produktu tehniskajām īpašībām, opciju iespējām, aprīkojumu vai īpašībām tiks sniegta tikai rakstiski.

ULMAIR GmbH & Co. KG neuzņemas atbildību par šajās lapās esošās informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu vai par netraucētu piekļuvi vienmēr. Ja mēs atsaucamies uz trešo pušu tīmekļa vietnēm (saitēm), ULMAIR GmbH & Co. KG neuzņemas atbildību par saistīto lapu saturu. Apstiprinot atsauci, jūs atstājat ULMAIR GmbH & Co. KG piedāvāto informāciju. Tādēļ trešo personu piedāvājumiem var piemērot atšķirīgus noteikumus, jo īpaši attiecībā uz datu aizsardzību. Turklāt ULMAIR GmbH & Co. KG izslēdz savu atbildību par pakalpojumiem un pakalpojumiem, it īpaši lejupielādējot ULMAIR GmbH & Co. KG iesniegtās datnes ULMAIR GmbH & Co. KG interneta lapās.

Autortiesības:
Uz visiem tīmekļa vietnē publicētajiem tekstiem, attēliem un citiem darbiem attiecas ULMAIR GmbH & Co. KG autortiesības, ja vien nav norādīts citādi. Jebkāda satura dublēšana, apstrāde, glabāšana, pārsūtīšana, pārsūtīšana un reproducēšana vai nodošana tālāk ir skaidri aizliegta bez ULMAIR GmbH & Co. KG rakstiskas piekrišanas.

E-pasts:
Saziņai pa e-pastu var būt drošības nepilnības. Ja ULMAIR GmbH & Co. KG saņem no Jums e-pastu, mēs pieņemam, ka mums ir tiesības atbildēt pa e-pastu. Pretējā gadījumā jums ir skaidri jāatsaucas uz cita veida saziņu.

Šīs atrunas juridiskais spēks:
Šī atruna ir uzskatāma par daļu no interneta piedāvājuma, no kura ir atsauce uz šo lapu. Ja šā teksta daļām vai atsevišķiem formulējumiem nevajadzētu, vairs vai pilnībā neatbilst piemērojamai juridiskajai situācijai, dokumenta atlikušās daļas paliek neskartas to saturā un spēkā esamībā. ULMAIR GmbH & Co. KG ļoti rūpīgi apkopo šo interneta lapu saturu un nodrošina to regulāru atjaunināšanu. Tomēr informācija ir paredzēta tikai nesaistošai vispārīgai informācijai un neaizstāj detalizētu individuālo tālruni un rakstisko ieteikumu par pirkumu. Aprakstīto produktu un pakalpojumu tehniskās īpašības un aprīkojums ir tikai piemēri. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas jebkurā laikā. Saistoša informācija par mūsu produktu tehniskajām īpašībām, opciju iespējām, aprīkojumu vai īpašībām tiks sniegta tikai rakstiski.

Lapas

Ritināt uz augšu